Leczenie odczulajace swoiste

Leczenie odczulające swoiste. W wielu przypadkach dychawicy oskrzelowej nie możemy jednak usunąć chorego spod wpływów swoistych alergenów. Dotyczy to zwłaszcza dychawicy która powstała na tle nadmiernej wrażliwości na emanację końską, przesiąkającą powietrze wielu naszych miast. Toteż nieodzowną część leczenia chorych na dychawicę z uczulenia stanowi leczenie odczulające swoiste. W dychawicy wywołanej alergenami kurzu leczenie to lepiej rozpoczynać dopiero po ustąpieniu napadów w kamerze, jeżeli bowiem chory nadal styka się z tymi alergenami, to odczulanie nieraz wybitnie pogarsza jego stan. Ponieważ najczęściej chory jest uczulony na kilka alergenów, przeto starano się początkowo odczulać na każdy alergen z osobna. Z czasem przekonano się, że wystarczy odczulać mieszaniną tych alergenów lub nawet jednym tylko alergenem, gdyż takie postępowanie pociąga za sobą przez odczulenia nieswoiste również odczulenie na inne alergeny. Leczymy sw oistym alergenem najczęściej w ten sposób, że po określeniu największego rozcieńczenia alergenu, które daje w próbie skórnej odczyn dodatni, wstrzykuje, się choremu podskórnie lub domięśniowo 0,1 ml alergenu w rozcieńczeniu 10-20-krotnie słabszym. Co 2-3 dni dawkę zwiększa się o 0,1 ml, stopniowo podnosi się także stężenie alergenu. Na wstrzyknięcie alergenu chorzy oddziałują czasami gorączką za każdym razem lub na początku leczenia. Inni wcale nie gorączkują. Niekiedy prócz gorączki pojawia się napad dychawicy. W takich przypadkach należy następną dawkę obniżyć co najmniej do połowy i znowu stopniowo dawki powiększać. Leczenie kończymy dopiero wtedy, gdy chory nie oddziaływa na dawki większe. [patrz też: długość szyjki macicy w ciąży, warszawa rezonans magnetyczny, szyjka macicy długość ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy w ciąży szyjka macicy długość warszawa rezonans magnetyczny