Mniej wiecej po uplywie 1 godziny babel zazwyczaj znika

Mniej więcej po upływie 1 godziny bąbel zazwyczaj znika. Znacznie mniej czułe są próby skórne, wykonywane na wzór próby tuber Kulinowej Pirqueta. Mianowicie na przedramieniu robi się bardzo powierzchowne niekrwawiące nacięcia długości 2 mm, a następnie umieszcza się na nich drobniutką cząsteczkę badanej substancji z kroplą hornormalnego roztworu ługu sodowego. Odczyn dodatni o takich samych cechach, jak w próbie śródskórnej, pojawia się później, bo po 15-;-30 minutach, i jest słabszy. Za dodatni odczyn nie należy uważać bąbla, który pojawia się niekiedy u chorych na dychawicę już po samym tylko nacięciu naskórka, zależnie od dużej wrażliwości skóry tych chorych. W ocenie wyników omówionych prób należy pamiętać, że wynik ujemny nie wyłącza jeszcze istnienia uczulenia. Nieraz też zdarza się, że chory między napadami wcale nie oddziaływa na pewną substancję, natomiast w czasie napadu, wyzwolonego przez inne czynniki lub inne al ergeny, oddziaływa na nią bardzo żywo. Jest to tzw. uczulenie względne, następujące tylko przy Jednoczesnym działaniu innego czynnika natury niekoniecznie alergicznej. Poszukiwanie alergenu wyzwalającego nie daje często wyraźnego wyniku, zwłaszcza w przypadkach dłuższego już trwania choroby. Niemniej nie zwalnia to lekarza od jego poszukiwania. Podłoże, na którym rozwinęła się dychawica oskrzelowa, da się wyjaśnić nieraz dopiero po dokładnym zbadaniu chorego i krytycznej ocenie uzyskanych danych. W obecności częstości nastawienia parasympatykotonicznego, które sprzyja powstawaniu dychawicy oskrzelowej, należy w każdym przypadku tej choroby dokładnie zbadać układ wegetatywny za pomocą prób farmakodynamicznych. [hasła pokrewne: długość szyjki macicy, autoneum katowice, warszawa rezonans magnetyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice długość szyjki macicy warszawa rezonans magnetyczny