Na pierwszym miejscu ma znaczenie stan czynnosciowy uklad krewnego

Zakłóceniu równowagi układu wegetatywnego, stwarzającemu podłoże dla dychawicy oskrzelowej, towarzyszą nieraz także inne zaburzenia, które odgrywają również rolę w patogenezie dychawicy. Na pierwszym miejscu ma znaczenie stan czynnościowy układ krewnego, ściśle związanego z układem wegetatywnym. Zwłaszcza dotyczy to gruczołów płciowych i tarczycy. I tak u kobiet napady dychawicy oskrzelowej mają nieraz związek z okresami miesiączkowania, podczas których ustrój kobiecy przejściowo, lecz wybitnie, jest nastawiony parasympatykotonicznie (Marian Franke). Na odwrót, w czasie ciąży oraz z zupełnym ustaniem miesiączkowania napady dychawicy często ustępują. Rzadziej natomiast spostrzega się wybuch choroby właśnie z rozpoczęciem ciąży albo napady stają się podczas niej częstsze i silniejsze. Wpływ stanu czynnościowego gruczołów płciowych na powstanie dychawicy oskrzelowej spostrzega się, chociaż o wiele rzadziej, również u mężczyzn (J. Jankowski). Za pewną rolą tarczycy w patogenezie dychawicy oskrzelowej przemawia często spostrzegana u tych chorych ogólna wrażliwość psychiczna, pewna ich skłonność do wzruszeń, dodatni wpływ w niektórych przypadkach leczenia przetworami jodu, który działa na tarczycę oraz przetworami tarczycy pobudzającymi za pośrednictwem nadnerczy układ współczulny. Opisano przypadki dychawicy oskrzelowej u osób dotkniętych chorobą Graves-Basedowa lub obrzękiem śluzowatym (myxoedema), u których poprawie choroby tarczycy towarzyszyło trwałe ustąpienie dychawicy oskrzelowej. W naszym piśmiennictwie taki przypadek opisał D. Redel. Szkoła francuska utrzymuje, że dychawica oskrzelowa powstaje u osób ze skazą dnawą (artrytyczną), przez którą rozumie się zboczenie konstytucyjne, objawiające się dużą skłonnością do zapadania, na takie choroby skórne, jak wyprysk (eczema), pokrzywka (urticaria), obrzęk naczynioruchowy Quinokego oraz na połowiczy ból g owy (hemicrania), kurczowy nieżyt nosa (coryza spasmodica). Osoby te są nieraz bardzo wrażliwe na różne zapachy, na niektóre pokarmy, zwłaszcza na poziomki. Zależnie od tego, który z objawów przeważa, niektórzy nazywają to zboczenie skazą. wysiękową, kurczową, hemoklazyczną (ze względu na częste zaburzenia równowagi koloidowej w ustroju) kwasochłonną (często bowiem towarzyszy jej eozynofilia krwi) itd. Objawy skazy spostrzega się nieraz także u członków rodziny chorych na dychawicę oskrzelową. Usposobienie do dychawicy oskrzelowej bywa wrodzone i nabyte. Opisano cale rodziny, w których dychawica przechodziła z pokolenia na pokolenie. Prócz usposobienia do powstania dychawicy oskrzelowej niezbędny jest jeszcze współudział czynników wyzwalających. [więcej w: hematopoeza, szyjka macicy we wczesnej ciąży, hematopoeza estetyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: hematopoeza scyntygrafia kości cena szyjka macicy we wczesnej ciąży