Napady przypominajace dychawice oskrzelowa

Napady przypominające dychawicę oskrzelową spostrzega się w toku marskości pochodzenia kiłowego (cirrhosis pulmonum luetica), którą cechują uporczywy, męczący kaszel i znaczna duszność, bardzo często napadowa. Od pomyłki uchroni prócz wywiadów dokładne badanie narządu oddechowego podstawowymi metodami badania oraz promieniami Roentgena w dychawicy oskrzelowej początkowo w zakresie płuc nie ma zmian w marskości zaś płuc pochodzenia kiłowego stwierdza się zagęszczenie pewnych części płuc. Obecność innych objawów kiły, dodatni wynik odczynu Wassermanna z surowicą krwi chorego kierują też myśl lekarza na prawidłowe tory. Po rozpoznaniu dychawicy oskrzelowej należy określić podłoże, na którym choroba powstała, oraz wykryć czynniki wyzwalające. W wykrywaniu alergenu dopomagają czasami już wywiady. I tak, jeżeli dychawica rozpoczęła się w niemowlęctwie, najczęstszą jej przyczyną bywa uczulenie na mleko, w dychawicy wczesnego dzieciń stwa uczulenie na jaja i na mąkę. U osób w wieku dojrzałym zwraca się uwagę przede wszystkim na zawód u młynarzy i piekarzy najczęstszą przyczyną jest wdychiwanie mąki u handlarzy baranów wrażliwość na wełnę, u kuśnierzy wrażliwość na futro, u stangretów jest to najczęściej dychawica końska itd. Poszukując domniemanego alergenu zarządzamy w miarę możności styczność chorego z odpowiednimi przedmiotami, by się przekonać, czy nie wywołamy w ten sposób w najbliższym czasie typowego napadu. Stosuje się także próby śródskórne rozmaitymi rozcieńczonymi proteinami. W tym celu wstrzykuje się w skórę przedramienia po przyśrodkowej jego stronie kroplę izotonicznego wyciągu badanej substancji. Dla kontroli wykonuje się taka próbę kwasem karbolowym w fizjologicznym roztworze soli kuchennej a to ze względu na to, że skóra czasami jest tak wrażliwa, że oddziaływa na każde wstrzyknięcie śródskórne. Jeżeli chory jest istotnie nadwr ażliwy na badaną substancję, to po paru minutach pojawia się na skórze z lekka zaczerwienionej bąbel o średnicy co najmniej 5 mm. Bąbel u niektórych chorych na dychawicę rośnie wprost w oczach. Jeżeli użyto mocniejszego roztworu alergenu, to bąbel szerzy się niekiedy wzdłuż naczyń chłonnych na ramię, nawet na tułów, a równocześnie może powstać napad dychawicy. [przypisy: hematopoeza estetyczna, hematopoeza, szyjka macicy długość ]

Powiązane tematy z artykułem: hematopoeza scyntygrafia kości cena szyjka macicy długość