Leczenie lekami dzialajacymi na uklad nerwowy

Leczenie lekami działającymi na układ nerwowy. Prócz leczenia przyczynowego i odczulającego w przerwach między napadami stosuje się w dychawicy oskrzelowej inne metody leczenia zarówno lekami farmaceutycznymi, jak i bodźcami fizycznymi. Wapń ze środków farmaceutycznych działających na układ wegetatywny poleca się leczenie przetworami wapnia, którego ilość w krwi w dychawicy, oskrzelowej bywa nieraz obniż-ona. Leczenie ma na celu działanie przeciwkurczowe przez wzmożenie napięcia nerwu współczulnego oraz przeciwdziałanie tworzeniu się wysięku w oskrzelkach. Choremu podaje się chlorek wapnia w roztworze po 1,0 do 6 razy dziennie albo stosuje się go dożylnie po 10 ml 10% wodnego roztworu. Okres leczenia trwa do 6 tygodni. Chlorku wapnia nie wolno wstrzykiwać podskórnie ani domięśniowo. Jeżeli żyły są źle rozwinięte, wstrzykuje się wapń domięśniowo lub dożylnie w postaci glukonianu wapniowego (caIcium glueonatum) w dawce 10 ml 10% wodnego ro ztworu co dzień. Atropina. Dla obniżenia napięcia nerwu przywspółczulnego stosuje się przewlekłe leczenie, atropiną. Podaje się ją w pigułkach po 0,3 mg 2-3 razy dziennie przez szereg miesięcy (Rp. Atropini sulfurici 0,02. Extr, et pulv.liq. q. s. ut_ f. pil. nr 60. Ir.S, po pigułce 3 razy dziennie po jedzeniu). Gdy pojawi się suchość w ustach, utrata łaknienia, ściskanie w dołku i inne objawy nasycenia ustroju atropiną, leczenie należy na pewien czas przerwać. Atropinę można stosować także podskórnie w dawce 0,5 mg przez szereg miesięcy z przerwami (Rp. 0,1% Solutionis atropinł suIfurici in amp, steril. J 1 -mI. D.t.d. nr 6. S. po 1/2 ampułki podskórnie raz dziennie). Spostrzega się nieraz lepsze wyniki po mniejszych nawet dawkach atropiny, kojarząc je z papaweryną, kofeiną i kamforą lub wapniem (Rp. Atropini sulfurici 0,003, Papaverini muriatici 6,2, – Coffeini citrici 0,5, Calcii chlorati 2,5,Aq. dest. 150,0. M.D.S po łyżce stolowej 3 razy dziennie po jedzeniu) . Energiczniejsze działanie uzyskiwano po podskórnym stosowaniu takich mieszanin (Rp. Atropini sulfurici 0,003, Papaverini muriatici 0,2, Coffeini citrici 0,5, Aq.dest. 10,0 M.D.S. do wstrzykiwań podskórnych 1-2 razy dziennie) 1 ml tej mieszaniny wstrzykuje się równocześnie z 2 ml oliwy kamforowej, objętej leko wzorem (oleum camphoratum officinale). Leczenie powinno trwać przez szereg miesięcy, a ma nad leczeniem samą atropiną tę przewagę, że unika się objawów przewlekłego zatrucia, jak suchości w gardle itp. z uporczywymi biegunkami włącznie, które zmuszają do przerywania leczenia atropiną. [więcej w: usg żył kończyn dolnych, objawy ciąży, dieta w ciąży ]

Atropiria jako lek porazajacy nerw bledny

Atropiria jako lek porażający nerw błędny W ten sposób obniżający napięcie mięśni oskrzeli poleca się w napadzie dychawicy oskrzelowej atropinę (atropinum sulfurieum w dawce 1 ml 0,1% roztworu), która nadto hamuje wydzielanie w oskrzelkach, W dychawicy oskrzelowej przebiegającej z rozedmą płuc lub z przewlekłym nieżytem oskrzeli atropina może pogorszyć stan przez utrudnienie wykrztuszania i dlatego stosować jej w takich przypadkach nie należy. Atropinę stosuje się podskórnie albo wprowadza się do nosa w waciku przesiąkniętym 0,10 jej roztworem. Można też takim roztworem pędzlować jamę nosowo-gardłową: Szybciej działa atropina, jeżeli jej roztwór rozmazać na podstawie języka, zwłaszcza, jeżeli chory trzyma przy tym język wysunięty tak, by atropina nie rozlała się na sąsiednie części jamy ustnej, których zdolność chłonna jest mniejsza. Przy takim stosowaniu atropiny do uzyskania skutku wystarcza dawka atropiny mniejsza niż 1 mg. Jeżeli adrenalina i atropina są bezskuteczne, to uciekamy się do leków narkotycznych, usuwających podniecenie ośrodka oddechowego. Najłatwiej osiąga się ten cel morfiną lub pantoponem. Morfinę (rnorphlum muriaticurn) wstrzykuje się podskórnie po 1 ml wodnego roztworu, pantopon zaś po 0,01-0,02 g (Rp. Fantoponi in amp. orig. seat. M.D.S po 1/2-1 amp. podskórnie). Leki te można zastąpić wodanem chlorolowym w dawce 1,0 (Rp. Chloralhydratis 12,0. Mueilaginis gummi arabici 20,0. Aq. dest. ad 180,0. M.D.S. zażyć łyżkę podczas napadu). Można też zastosować papawerynę w dawce 1 m 2% wodnego roztworu we wstrzykiwanych podskórnych. Do leków narkotycznych należy uciekać się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż chorzy na dychawicę oskrzelową stają się łatwo morfinistami. [przypisy: USG tarczycy, Warszawa ginekolog, ginekolog Warszawa ]