Rokowanie zalezy od przyczyny choroby

Rokowanie zależy od przyczyny choroby, rozmiarów zwężonego -oskrzela i powikłań. Leczenie w zwężeniu oskrzela jest przede wszystkim przyczynowe a następnie objawowe. Ciało obce staramy się usunąć za pomocą tracheobronchoskopii. Jeżeli ten zabieg zawiedzie, to w świeżych przypadkach po określeniu siedziby obcego ciała wskazana jest pneumotomia, ponieważ jego obecność w płucach jest zawsze niebezpieczna. Powściągliwszym z operacją trzeba być, jeżeli ciało obce przebywa w drogach oddechowych już czas dłuższy.
GRUŹLICA TCHAWICZO-OSKRZELOW A (TUBERCULOSIS TRACHEOBRONCHIALlS) Odróżnia się 2 postacie gruźlicy tchawiczo-oskrzelowej: – pierwotną, czyli odosobnioną – wtórną, czyli skojarzoną. Przez miano „gruźlica tchawiczo – oskrzelowa pierwotna” rozumie się chorobę polegającą na zmianach, wywołanych przez zakażenie prątkami gruźlicy, usadowionych w tchawicy i w oskrzelach, a przebiegających bez czynnych zmian gruźliczych w płucach. Do postaci wtórnej należy gruźlica tchawicy i oskrzeli dołączająca się do czynnej gruźlicy płuc najczęściej serowato-jamistej. Pomimo to że zmiany gruźlicze mogą sadowić się w każdym odcinku dróg oddechowych, klinicznie uznaje się za gruźlicę tchawiczo-oskrzelową jedynie gruźlicę, usadowioną w tchawicy, w oskrzelach głównych, zwanych też oskrzelami pierwszego rzędu, w oskrzelach płatowych, czyli oskrzelach drugiego rzędu i w pierwszych odgałęzieniach oskrzeli płatowych, zwanych oskrzelami trzeciego rzędu. Gruźlicę drobnych oskrzeli i oskrzelków ze stanowiska klinicznego nie zalicza się do gruźlicy oskrzeli, zmiany bowiem w tej części drzewa oskrzelowego dają obrazy zlewające się z reguły ze zmianami w miąższu płucnym. [przypisy: ginekologia, ginekolog, ginekolog Warszawa ]

W praktyce przeciwko napadom dychawicy oskrzelowej stosuje sie jeszcze rózne srodki patentowane

Środki patentowane. W praktyce przeciwko napadom dychawicy oskrzelowej stosuje się jeszcze różne środki patentowane w postaci wdychiwania (inhalacji) i papierosów przeciw dychawicy. W ich skład wchodzą saletra, makowiec, morfina, bieluń dziędzierzawa (stramoniumJ, wilcza jagoda (belladonna), czasami atropina. Z krajowych przetworów stosuje się astmosan. Podczas napadu poleca się wypalić 1-2 papierosy z takiego środka lub odpowiednią ilość tytoniu w fajce, głęboko wciągając dym. Środków tych nie należy nadużywać. Prócz tego w napadzie dychawicy oskrzelowej nieraz przynoszą wielką ulgę choremu gorące zawijania klatki piersiowej okładami z gorącej wody, gorczyczniki na ręce i nogi, gorące nożne kąpiele z dodatkiem 10-20 dekagramów tłuczonego nasienia gorczycznego, szczotkowanie klatki piersiowej spirytusem gorczycznym (spiritus sinapis), a w lżejszych przypadkach czasami nawet odwrócenie uwagi chorego równomierne głębokie oddychanie. Postępowanie lecznicze między napaściami a Leczenie przyczyn. Po usunięciu napadu dychawicy oskrzelowej przechodzimy do leczenia przyczynowego. Zależnie od różnorodności przyczyn i patogenezy dychawicy oskrzelowej leczenie to jest ściśle indywidualne. Przede wszystkim dążymy do usunięcia szkodliwych alergenów, jeżeli dychawica jest skutkiem uczulenia a także chorób innych narządów wywołujących odruchowo napady oraz bodźców fizycznych, psychicznych i innych, które były przyczyną powstania dychawicy. Czasami wyraźną poprawę można uzyskać już przez samo odosobnienie chorego od zwykłego otoczenia z usunięciem codziennych trosk oraz wpływów ze strony rodziny nierzadko przygnębiającej chorego przesadną opieką. [przypisy: Warszawa USG genetyczne, ginekolog, USG genetyczne ]