Stan kurczowy oskrzeli

Objawy. Stan kurczowy oskrzeli może przebiegać bez żadnych dolegliwości, jeżeli jego stopień jest nieznaczny. W innych przypadkach chorzy uskarżają się na duszność, uczucie ściskania w piersiach, kaszel suchy lub z plwociną śluzową lub śluzowo-ropną, nieraz na granie w piersiach. Przedmiotowo w kurczowym stanie oskrzeli prócz objawów choroby podstawowej stwierdza się wydłużony wydech z mniej lub więcej licznymi furczeniami i świstami. Stałym objawem jest brak eozynofilii w krwi i w plwocinie. Znamienną cechę stanowi ustępowanie, a w każdym razie wyraźne łagodnienie stanu pod wpływem wstrzyknięcia adrenaliny, epireniny, astmoliny, efedryny, efetoniny oraż atropiny. Skutecznie działa także efedran, podany zewnętrznie w dawce 0,025. Za równoważnik wtórnego stanu kurczowego oskrzeli uznają A. Landau i B. Jochweds przypadki męczącego napadowego kaszlu bez wyraźnej duszności wydechowej i bez eozynofilii, łagodniejące pod wpływem efetoniny i leków pokrewnych. Rozpoznanie kurczowego stanu oskrzeli polega na stwierdzeniu w przebiegu chorób zakaźnych, narządu oddechowego lub krążenia napadów wydłużonego wydechu, pokrytego furczeniami i świstami bez eozynofilii w krwi, ustępujących po adrenalinie i wyżej wymienionych lekach. Nieraz jednak stan kurczowy oskrzeli przebiega zupełnie niepostrzeżenie dla chorego albo bywa przesłonięty przez objawy kliniczne choroby podstawowej. Rozpoznanie różnicowe. Stan kurczowy oskrzeli trzeba różnicować z dychawicą sercową oraz z dychawicą oskrzelową. Różnicowanie z dychawicą oskrzelową omówię w rozdziale o tej chorobie. Od dychawicy sercowej (asthma cardiale) odróżnia się ciężki stan kurczowy oskrzeli na podstawie następujących danych. [hasła pokrewne: ginekolog mosina, postępy higieny i medycyny doświadczalnej, szyjka macicy we wczesnej ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog mosina postępy higieny i medycyny doświadczalnej szyjka macicy we wczesnej ciąży