WTÓRNY STAN KURCZOWY OSKRZELI

WTÓRNY STAN KURCZOWY OSKRZELI (BRONCHOSPASMUS SECUNDARIUS) Określenie. Mianem wtórny stan kurczowy oskrzeli nazywa się zespół chorobowy polegający na stanie kurczowym oskrzeli, który bywa wyzwolony przez istniejącą w ustroju chorobę narządu oddechowego albo krążenia lub przez chorobę zakaźną. Choroby narządu krążenia, w toku których powstaje stan kurczowy oskrzeli, mogą być pierwotne lub wtórne np. powstające na tle choroby nerek. Przyczyny i wywód chorobowy. Stan kurczowy oskrzeli powstaje odruchowo pod wpływem czynników toksycznych, zapalnych, mechanicznych, przekrwienia biernego, zaburzeń krążenia w obrębie ośrodka oddechowego itd. Czynnik toksyczny odgrywa główną rolę w powstawaniu stanu kurczowego oskrzeli w przebiegu chorób zakaźnych, wywołując go na początku choroby, jak to spostrzega się np. w ciężkiej ostrej gruźlicy prosówkowej, w toku choroby zakaźnej lub pod jej koniec. W chorobach narządu krążenia dużą rolę przypisuje się zaburzeniom krążenia o charakterze przekrwienia bi ernego w obrębie ośrodka oddechowego oraz ośrodka nerwów błędnych na dnie IV komory. Prócz czynników ośrodkowych wchodzą w grę także czynniki miejscowe w postaci przekrwionego nieżytu oskrzeli, biernego przekrwienia płuc, ograniczenia powierzchni oddechowej i inne. Czynniki te odgrywają rolę także w powstawaniu stanu kurczowego oskrzeli w przebiegu chorób narządu oddechowego zarówno ostrych jak i przewlekłych, tak zapalnych, jak i niezapalnych. Spotyka się ten stan w ostrych i przewlekłych nieżytach oskrzeli wszelakiego pochodzenia, jako tzw. nieżyt oskrzeli kurczowy (bronchitu spastica), w przypadkach rozszerzenia oskrzeli, w zapaleniu płuc odoskrzelowym i krupowym, w marskości płuc w przypadkach ropni płuc, w gruźlicy płuc, w rozedmie płuc itd. W wielu przypadkach w grę wchodzi pewne usposobienie ustrojowe do stanów kurczowych w ogóle. [hasła pokrewne: postępy higieny i medycyny doświadczalnej, zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, lamiwudyna ]

Powiązane tematy z artykułem: lamiwudyna postępy higieny i medycyny doświadczalnej zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych