Anatomia patologiczna

Niektórzy utrzymują, że napady dychawicy oskrzelowej mogą być wywoływane przez włókniste zmiany gruźlicze, jeżeli chory jest poprzednio uczulony, albo przez jady gruźlicze, które pobudzając nerw błędny, powodują stan kurczowy oskrzeli, W naszym piśmiennictwie H. Rasolt i L. Zalcman opisali przypadek jednostronnej dychawicy oskrzelowej w przebiegu gruźlicy płuc, który przemawia za tą teorią mechaniczno-uczuleniową. Anatomia patologiczna. Dychawica oskrzelowa jest sprawą wybitnie czynnościową. Dlatego też zmiany anatomiczne, właściwe samej tylko dychawicy, nie są doniosłej wagi. Wielu badaczy stwierdzało jedynie przerost wszystkich warstw ścian oskrzeli średnich oraz oskrzelków, przeważnie dotyczący mięśni- oraz wybitne przekrwienie błony śluzowej oskrzeli. Nieraz też wykrywano w błonie śluzowej i podśluzowej nacieki złożone z komórek okrągłych i białych krwinek kwasochłonnych. Wszystkie te zmiany nie są jednak właściwe tylko dychawicy oskrzelowej, gdyż spostrzega się je także w innych chorobach, zwłaszcza w przewlekłym nieżycie oskrzeli, z tą różnicą, że w nim są one słabsze objawy. Dychawica oskrzelowa dotyczy przeważnie osób między 20 a 40 rokiem życia. Ze spostrzeżeń, zebranych w klinice lwowskiej prof. Renckiego, wynika, że są to przeważnie ludzie o budowie astenicznej z domieszką objawów nadczynności tarczycy i z wyraźnymi objawami parasymtykotonii. Cechuje ich delikatny, cienki, długi kościec, słaby rozwój podściółki tłuszczowej płaska, długa klatka piersiowa, długa szyja i wiotkie powłoki zewnętrzne. Rzadziej są to ludzie otyli lub skłonni do tycia, z krótką szyją, lecz oni mają także nieraz żywe usposobienie psychiczne i są bardzo ruchliwi, a to wskutek nadczynności tarczycy. Między tymi dwoma krańcowo odmiennymi typami spotyka się typy o cechach pośrednich. Dychawicę oskrzelową cechują bardzo znamienne napady, które pojawiają się zupełnie nieoczekiwanie lub po różnego rodzaju zwiastunach, jak np. uczucie lekkiego ściskania w klatce piersiowej, pewnego utrudnienia oddychania. [hasła pokrewne: hematopoeza, zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, tajgun ]

Powiązane tematy z artykułem: hematopoeza tajgun zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych