Długoterminowe wyniki leczenia imatinibem w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej ad 5

Ogólnie rzecz biorąc, pod koniec badania 89 pacjentów (16,1%) w grupie imatynibu zginęło z jakiejkolwiek przyczyny; 37 zgonów było związanych z CML u pacjentów, którzy nie przeszli hematopoetycznego przeszczepu komórek macierzystych (16 z tych 37 zgonów miało miejsce w 5 roku lub później) (Tabela 2). W grupie, która otrzymywała interferon alfa plus cytarabinę w populacji, która miała zamiar leczyć, stwierdzono, że 105 pacjentów (19,0%) zmarło z dowolnej przyczyny do końca badania; 48 zgonów było związanych z CML u pacjentów, którzy nie przeszli hematopoetycznego przeszczepu komórek macierzystych. W sumie 165 pacjentów (29,8%) miało nieznany status przeżycia po 10 latach. Wysoki współczynnik krzyżowania uniemożliwiał bezpośrednie porównanie całkowitego czasu przeżycia między grupą imatynibu a grupą otrzymującą interferon alfa plus cytarabinę. Jednak współczynnik ryzyka wynoszący 0,74 (95% CI, 0,56 do 0,99) wskazywał na 26% niższe ryzyko zgonu z leczeniem imatynibem pierwszego rzutu niż w przypadku interferonu alfa plus cytarabiny (nominalna P = 0,04 w teście log-rank).
Odpowiedzi cytogenetyczne i molekularne
W grupie imatynibu skumulowana częstość głównej odpowiedzi cytogenetycznej pod koniec badania wynosiła 89,0%, a wskaźnik całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej po zakończeniu badania wyniósł 82,8% (Tabela S10 w dodatkowym dodatku). Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 3,0 miesiąca (odstęp międzykwartylny, 2,9 do 5,7) wśród pacjentów, u których wystąpiła główna odpowiedź cytogenetyczna i 5,8 miesiąca (zakres międzykwartyzyny, od 3,0 do 11,1) wśród pacjentów, u których wystąpiła pełna odpowiedź cytogenetyczna. Szacuje się, że 49,1% wszystkich pacjentów w grupie imatynibu miało pełną odpowiedź cytogenetyczną po 6 miesiącach. Łącznie 66 z 416 pacjentów (15,9%), którzy mieli potwierdzoną całkowitą odpowiedź cytogenetyczną w dowolnym momencie podczas próby, nie miało już odpowiedzi w momencie odcięcia danych, w tym 9 pacjentów, którzy przeszli do fazy przyspieszonej lub przełomu blastycznego .
Tabela 3. Tabela 3. Pacjenci leczeni terapią imatynibem pierwszego rzutu, którzy mieli pełną odpowiedź cytogenetyczną, główną odpowiedź molekularną lub odpowiedź molekularną 4.5 w wskazanych punktach czasowych. Wśród 134 pacjentów z oceną cytogenetyczną po 10 latach, 123 (91,8%) miał całkowitą odpowiedź cytogenetyczną, podczas gdy 11 nie (brak odpowiedzi potwierdzono za pomocą ocen molekularnych u 4 z tych 11 pacjentów) (Tabela 3 i Rys. Spośród 204 pacjentów, którzy mieli oceny molekularne, które można było ocenić po 10 latach, 190 (93,1%) miało główną odpowiedź molekularną, a 129 (63,2%) miało odpowiedź molekularną 4.5. Niektórzy z tych pacjentów mogli kwalifikować się do badań badających remisję bez leczenia, ale nie zostało to zbadane prospektywnie w ramach obecnego badania.
Tabela 4. Tabela 4. Analiza punktowa wyników po 10 latach w zależności od poziomu odpowiedzi molekularnej po 12 i 18 miesiącach u pacjentów leczonych imatinibem w pierwszej linii, u których można było ocenić. Wśród 304 pacjentów przyjmujących imatinib w pierwszej linii, którzy mogliby być leczeni oceniana pod kątem odpowiedzi molekularnej po 12 miesiącach, szacowana ogólna przeżywalność po 10 latach wynosiła 91,1% wśród osób z główną odpowiedzią molekularną, w porównaniu z 85,3% wśród osób bez głównej odpowiedzi molekularnej po 12 miesiącach (Tabela 4)
[hasła pokrewne: postępy higieny i medycyny doświadczalnej, lamiwudyna, długość szyjki macicy ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy lamiwudyna postępy higieny i medycyny doświadczalnej