Groedel naswietla wylacznie okolice sledzionowa

Groedel naświetla wyłącznie okolicę śledzionową (pole 12 cm), stosując dawkę równą mniej więcej dawce rumieniowej. Po 3 tygodniach leczenie powtarza się. Więcej niż 3 razy naświetlań nie stosuje się A. Finkel i E. Meisels polecają kojarzyć metodę Klewitza z metodą Groedla bezpośrednio po ukończeniu naświetlań klatki piersiowej naświetla się śledzionę, zastępując w ten sposób drugą serię naświetlań pól płucnych. Odwleczenie w dychawicy oskrzelowej stosuje się przeważnie w postaci ciepłych kąpieli z następowym polewaniem ciała wodą o 2°C zimniejszą. Metoda ta ma sprzyjać wykrztuszaniu wydzieliny dróg oddechowych. Gimnastyka narządu oddechowego. Leczenie gimnastyką ma za zadanie usunąć nieprawidłowości w rytmie oddechowym przez wdrożenie chorego w głębokie wydychanie i miarowe oddychanie. Osiągnąć to można za pomocą krzesła Rossbacha lub przyrządu Waldenburga do wdychania zgęszczonego powietrza i wydychania do powietrza rozrzedzonego lub za pomocą maski Kuhna utrudniającej wdech, a ułatwiającej wydech. Leczenie gimnastyką stosuje się 2 razy dziennie po 1/2 godziny. Jeżeli wymienionych przyrządów nie ma, można zastosować leczenie gimnastyką w sposób następujący stojąc umieszcza chory ręce z przodu i z boku na dolnych żebrach, następnie zamyka usta i wykonywa krótki wdech, a po nim otworzywszy usta silny, ile możności, zupełny wydech, wzmagając go pod koniec przez ucisk dolnych części klatki piersiowej za pomocą rąk. By wydech był zupełniejszy i równomierniejszy, poleca się choremu mówić w czasie wydechu przeciągle a. [patrz też: szyjka macicy we wczesnej ciąży, ginekolog mosina, zwężenie tchawicy ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog mosina szyjka macicy we wczesnej ciąży zwężenie tchawicy