Leczenie odczulajace nieswoiste

Ponieważ przewlekłej dychawicy oskrzelowej towarzyszy zwykle przewlekły nieżyt oskrzeli, przeto leczenie odczulające kojarzy się często z leczeniem autowakcynami i bakteryjnymi. Niektórzy sądzą nawet że autowakcynami należy leczyć wszystkich chorych na dychawicę oskrzelową, z wyjątkiem dotkniętych jednocześnie gruźlicą płuc, nawet nieczynną, lecz wyraźną, oraz z wyjątkiem chorych jednocześnie na choroby organiczne innych narządów, zwłaszcza nerek. Leczenie dychawicy oskrzelowej autowakcynami wymaga pewnej ostrożności. Przede wszystkim trudno określić, który ze szczepów bakteryjnych, znajdujących się w plwocinie chorego, odgrywa najdonioślejszą rolę chorobotwórczą. Prócz tego samo dawkowanie autowakcyny jest niepewne, gdyż już bardzo mała dawka ciał bakteryjnych może wywołać odczyn w miejscu stałej siedziby bakterii. Zwiększa to przenikliwość błony śluzowej i pociąga za sobą wessanie większej ilości alergenu. W tych warunkac h jego dawka może okazać się za duża i dlatego może wywołać nawet pogorszenie choroby. Leczenie odczulające nieswoiste. Swoiste leczenie odczulające wymaga bardzo długiego czasu i niestety często zawodzi, zwłaszcza w przypadkach przewlekłych, które są bardzo wrażliwe na małe już dawki alergenu. Nieskuteczność leczenia zależy w wielu przypadkach od współistnienia obok alergenów innych czynników chorobotwórczych, np. fizycznych, odruchowych oraz od niemożności poprawy podłoża, na którym powstała choroba. [więcej w: hematopoeza, hematopoeza estetyczna, lamiwudyna ]

Powiązane tematy z artykułem: hematopoeza lamiwudyna scyntygrafia kości cena