Leczenie to jest skuteczne w okresie zmian zapalnych oraz powierzchownych owrzodzen w oskrzelu

Pierwszemu z tych zadań zadość czynimy domięśniowymi wstrzykiwaniami streptomycyny w dawce 1,0-2,0 na dobę. Leczenie to jest skuteczne w okresie zmian zapalnych oraz powierzchownych owrzodzeń w oskrzelu, zwłaszcza przy skojarzeniu z leczeniem miejscowym. Pod wpływem leczenia streptomycyną kaszel, duszność, wydzielanie w oskrzelu, obrzęk i naciek zmniejszają się, owrzodzenia zabliźniają się zwłaszcza świeże i powierzchowne. W związku z tym rozwijające się zwężenie oskrzela może ulec znacznej poprawie, natomiast zwężenia bliznowate pozostają nadal. Zdarzają się jednak przypadki bliznowatego zwężenia pomimo leczenia streptomycyną. Powolniej niż streptomycyna działa w pierwotnej gruźlicy oskrzelowej kwas paraaminosalicylowy w dawkach doustnych do 12-15 gramów na dobę, stosowany 4-6-dniowymi okresami z kilkodniowymi między nimi przerwami. W związku z powolniejszym działaniem nie obserwuje się przy tym leczeniu bliznowatego zwężenia oskrzeli, k tóre zdarza się przy leczeniu streptomycyną. Co do leczenia miejscowego, to chorzy doznają często ulgi już po wprowadzeniu wziernika oskrzelowego, aspirowaniu wydzieliny i miejscowej anemizacji kokainą. W cięższych przypadkach usuwa się naloty i owrzodzenie a jego otoczenie zwilża się raz na dwa tygodnie tamponikiem z waty przesiąkniętym 1% z roztworem adrenaliny. W razie braku poprawy po 4-6 zabiegach poleca się miejscowe naświetlanie promieniami poza fiołkowymi przez 2-3 minuty co dwa tygodnie za pomocą wprowadzonej do oskrzela małej lampki kwarcowej. Do tej metody nie wolno uciekać się w gruźlicy tchawiczo-oskrzelowej wtórnej, a także w tych przypadkach, w których pierwsze naświetlanie wywołuje gorączkę. W razie nieskuteczności tego leczenia niektórzy polecają zwilżanie owrzodzeń 5-100/0 lapisem, ograniczając ten zabieg do samych tylko owrzodzeń. Leczenie streptomycyną miejscowe chorzy znoszą zwykle źle. Znaczniejsze zwężenie tchawicy lub oskrzela leczy się rozszerzaniem mechanicznym, w ypalaniem za pomocą żegadła diatermicznego lub wyłuszczeniem płata, gdy sprawa dotyczy oskrzela. Natomiast nieznaczne zwężenie, niepowodujące zalegania wydzieliny, nie wymaga leczenia. Dotyczy to również zwężenia górnego oskrzela płatowego, gdyż ono zazwyczaj ma przebieg łagodny. W przypadkach niedużego zalegania wydzieliny stosuje się aspirowanie przez wziernik oraz leczenie penicyliną lub sulfonamidami. [więcej w: zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, zwężenie tchawicy, szyjka macicy długość ]

Powiązane tematy z artykułem: szyjka macicy długość zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych zwężenie tchawicy