Liczba oddechów na minute u chorych na chorobe Addisona utrzymuje sie w granicach prawidlowych

Liczba oddechów na minutę u chorych na chorobę Addisona utrzymuje się w granicach prawidłowych mimo podniesionej niekiedy ciepłoty. Mogłoby to być również wytłumaczone zwiększonym stężeniem jonów potasowych we krwi i ich wpływem na układ nerwowo-mięśniowy oddechowy w sensie obniżenia jego pobudliwości oraz tym, że przy osłabieniu mięśniowym procesy spalania są znacznie mniejsze. Objaw osłabienia mięśniowego, jak wykazują doświadczenia na zwierzętach jest ściśle związany z zatruciem potasowym, którego nadmiar w mięśniach znacznie obniża pobudliwość nerwowo-mięśniową, Osłabienie mięśniowe pociąga za sobą obniżenie ciepłoty ciała. Pamiętać jednak należy, że ciepłota ciała w chorobie Addisona jest chwiejna i może dawać albo zwyżki albo też obniżenia. W pewnych przypadkach nie ma obniżenia ciepłoty ciała prawdopodobnie dlatego, że mamy do czynienia z równocześnie toczącymi się zmianami zapalnymi, przede wszystkim gruźliczymi, w płucach oraz w innych narządach, co często wykazuje badanie kliniczne i pośmiertne. Niskie ciśnienie krwi można by wytłumaczyć skutkiem zatrucia potasem, a mianowicie zmniejszonym krążeniem i zastojem krwi na obwodzie, spowodowanym jej zagęszczeniem, chociaż nie jest wyłączone, że wchodzi tu w grę ,brak tonizującego działania adrenaliny na naczynia. Ustrój wydala potas przede wszystkim przez nerki, ale wydalanie jego związane jest z wydalaniem sodu. [więcej w: lamiwudyna, ajc bielsko, warszawa rezonans magnetyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: ajc bielsko lamiwudyna warszawa rezonans magnetyczny