Metoda leczenia dychawicy oskrzelowej Filatowa

Metoda leczenia dychawicy oskrzelowej Fiłatowa. Metoda polecona przez Filatowa polega, na podskórnym przeszczepianiu kawałka owodni o wadze 3,0-5,0 2-3-krotnie z przerwami 14-15-dniowymi. Metoda opiera się na założeniu, że tkanka, oddzielona od żywego ustroju, po przeszczepieniu jej do warunków utrudniających przemianę, ulega przestrojeniu biologicznemu i wytwarza ciała, które, jako bodźce biologiczne zwiększają możliwości zwalczania choroby toczącej się w ustroju odbiorcy. Inni przypisują działanie lecznicze metody Filatowa wytworom rozpadu komórek przeszczepionej tkanki. Byłoby to, zatem działanie bodźcowe nieswoiste. Leczenie za pomocą bodźców fizycznych. Leczenie dychawicy oskrzelowej bodźcami fizycznymi opiera się po części na odczulającym ich działaniu. Przed zastosowaniem tego leczenia trzeba się przekonać, czy dany bodziec sam nie jest przyczyną napadów dychawicy, gdyż zastosowanie go w takim przypadku zawsze pogarsza stan chorego. Z bodźców fizycznych stosuje się w dychawicy oskrzelowej leczenie gorączką, ogólne kąpiele elektro świetlne, kąpiele parowe, naświetlanie lampą kwarcową i promieniami rentgenowskimi, wodoleczenie oraz leczenie gimnastyką i dietetyczno-klimatyczne. Leczenie gorączką (pyretoterapia) poleca się w ciężkich przypadkach dychawicy oskrzelowej. Już dawno zauważono, że ostre stany gorączkowe, dotyczące narządu oddechowego, mogą przyczyniać się do powstawania dychawicy oskrzelowej. Zwłaszcza, jak dowodzi doświadczenie Lwowskiej Kliniki prof. R. Renekiego bardzo, znaczne pogorszenie wywołuje zakażenie grypowe bez względu na pierw otną przyczynę dychawicy. W przeciwieństwie do tego, chorzy pozbywają się nieraz napadów dychawicy oskrzelowej na długo, gdy się dołączy choroba przebiegająca z wysoką gorączką. Znany jest pod tym względem przypadek znakomitego klinicysty Trousseau. Mianowicie chory na ciężką dychawicę oskrzelową, gdy zapadł na ostre zapalenie odoskrzelowe płuc, nie miał przez cały czas jego trwania napadów i mógł leżeć na wznak, tymczasem przedtem spędzał całe noce tylko siedząc. [hasła pokrewne: długość szyjki macicy, zwężenie tchawicy, szyjka macicy we wczesnej ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy szyjka macicy we wczesnej ciąży zwężenie tchawicy