Rokowanie zalezy od przyczyny choroby

Rokowanie zależy od przyczyny choroby, rozmiarów zwężonego -oskrzela i powikłań. Leczenie w zwężeniu oskrzela jest przede wszystkim przyczynowe a następnie objawowe. Ciało obce staramy się usunąć za pomocą tracheobronchoskopii. Jeżeli ten zabieg zawiedzie, to w świeżych przypadkach po określeniu siedziby obcego ciała wskazana jest pneumotomia, ponieważ jego obecność w płucach jest zawsze niebezpieczna. Powściągliwszym z operacją trzeba być, jeżeli ciało obce przebywa w drogach oddechowych już czas dłuższy.
GRUŹLICA TCHAWICZO-OSKRZELOW A (TUBERCULOSIS TRACHEOBRONCHIALlS) Odróżnia się 2 postacie gruźlicy tchawiczo-oskrzelowej: – pierwotną, czyli odosobnioną – wtórną, czyli skojarzoną. Przez miano gruźlica tchawiczo – oskrzelowa pierwotna rozumie się chorobę polegającą na zmianach, wywołanych przez zakażenie prątkami gruźlicy, usadowionych w tchawicy i w oskrzelach, a przebiegających bez czynnych zmian gruźliczych w płucach. Do postaci wtórnej należy gruźlica tchawicy i oskrzeli dołączająca się do czynnej gruźlicy płuc najczęściej serowato-jamistej. Pomimo to że zmiany gruźlicze mogą sadowić się w każdym odcinku dróg oddechowych, klinicznie uznaje się za gruźlicę tchawiczo-oskrzelową jedynie gruźlicę, usadowioną w tchawicy, w oskrzelach głównych, zwanych też oskrzelami pierwszego rzędu, w oskrzelach płatowych, czyli oskrzelach drugiego rzędu i w pierwszych odgałęzieniach oskrzeli płatowych, zwanych oskrzelami trzeciego rzędu. Gruźlicę drobnych oskrzeli i oskrzelków ze stanowiska klinicznego nie zalicza się do gruźlicy oskrzeli, zmiany bowiem w tej części drzewa oskrzelowego dają obrazy zlewające się z reguły ze zmianami w miąższu płucnym. [przypisy: długość szyjki macicy przed porodemia, długość szyjki macicy przed porodem, długość szyjki macicy przed porodem Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy przed porodem hematopoeza zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych