Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. Rozległe zagęszczenie tkanki płucnej skojarzone z obecnością w plwocinie prątków gruźlicy, powoduje często mylne rozpoznanie gruźlicy płuc w przypadkach pierwotnej gruźlicy tchawiczo oskrzelowej z następową niedodmą. W związku z tym zarządza się leczenie odprężająco-uciskowe (odma opłucna i in.), które jest jednak bezcelowe, ponieważ nie wywiera wpływu leczniczego na pierwotną gruźlicę tchawiczo-oskrzelową. Leczenie to jest również przeciwwskazane w postaci gruźlicy tchawiczo oskrzelowej, skojarzonej z gruźlicą płuc, ucisk, bowiem płuca wiedzie do przeistoczenia się jam płucnych w jamy balonowate, zwane także rozdętymi, zależnie od tego, że wskutek zwężenia oskrzela pozostaje w jamach w okresie wydechu dużo powietrza, którego ilość wciąż się zwiększa podczas wdechu. Toteż w każdym przypadku gruźlicy płuc przed przystąpieniem do leczenia odprężająco-uciskowego należy z reguły przeprowadzić badanie broncheskopowe, by przekonać się, czy gruźlica płuc nie jest powikłana gruźlicą tchawieżo-oskrzelową. Rokowanie. Wtórna gruźlica tchawiczo-oskrzelowa pogarsza rokowa nie w przypadkach gruźlicy płuc. W pierwotnej gruźlicy tchawiczo-oskrzelowej rokowanie jest niepomyślne, jeżeli zaniedba się leczenia. Bardzo źle rokuje gruźlica, usadowiona w głównym oskrzelu, w przeciwieństwie do gruźlicy oskrzela górnego płatowego, która przebiega stosunkowo łagodnie. Najlepsze wyniki w leczeniu uzyskuje się w okresie wczesnym gorsze, gdy powstaną już nacieki i głębokie owrzodzenia, a najgorsze – w okresie bliznowatych zwężeń. Leczenie w gruźlicy tchawiczo-oskrzelowej ma za zadanie: 1) zapobieganie powstaniu zwężenia oskrzeli, 2) przywrócenie drożności oskrzela, gdy wytworzyło się już jego zwężenie. [przypisy: zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, warszawa rezonans magnetyczny, ginekolog mosina ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog mosina warszawa rezonans magnetyczny zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych