W bardzo rzadkich przypadkach objawy chorobowe dotycza tylko jednego pluca

Osłuchiwaniem nie stwierdza się zazwyczaj szmerów oddechowych zamiast nich słychać głośne furczenia, zwłaszcza świsty. W bardzo rzadkich przypadkach objawy chorobowe dotyczą tylko jednego płuca, a nawet jego części. W naszym piśmiennictwie taki przypadek pisali H. Raolt i H. Zalcman. Zdaniem autorów w tym przypadku jama gruźlicza przy wnękowa po prawej stronie wyzwalała napady prawostronnej dychawicy oskrzelowej przez drażnienie obwodowych włókien nerwu błędnego u chorej poprzednio uczulonej najprawdopodobniej przez prątki gruźlicy. Tony serca są bardzo głuche drugi ton na tętnicy płucnej jest wzmocniony często jednak nie słyszy się go wcale wskutek zagłuszających go świstów. Pod koniec napadu wymienione objawy stopniowo znikają i pojawia się szmer oddechowy pęcherzykowy z trzeszczeniami, zależnymi od dostawania się powietrza do pęcherzyków płucnych, Kaszel, początkowo suchy, wzmaga się i pojawia się śluzowa, ciągnąca się, szarawobia ława plwocina. W plwocinie w typowych przypadkach stwierdza się wężownice, Curschmanna jako wyraz złuszczającego zapalenia oskrzelków oraz białe krwinki kwasochłonne i kryształy Charcot-Leydena, których liczba, nieduża w świeżej plwocinie, wzrasta podczas jej stania. Prócz typowych napadów dychawica oskrzelowa może objawiać się w postaci napadowego kaszlu, podobnego do napadów kaszlu w krztuścu, lub w postaci napadowego nieżytu oskrzeli i tchawicy, Postacie te przebiegają także z eozynofilią w krwi i ustępują pod wpływem adrenaliny i innych leków przeciwkurczowych. [przypisy: długość szyjki macicy przed porodem Warszawa, autoneum katowice, długość szyjki macicy przed porodem ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice długość szyjki macicy przed porodem zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych