W wielu przypadkach jednak rozstrzygniecie miedzy tymi chorobami jest mozliwe dopiero po uwzglednieniu calego obrazu chorobowego

Od wtórnych kurczowych stanów oskrzeli (bronchospasmus secundarius) różni się dychawica oskrzelowa tym, że plwocina zawiera w niej białe krwinki kwasochłonne, wężownice Curschmanna i kryształy Charcot-Leydena, a w krwi jest częsta eozynofilia. W wielu przypadkach jednak rozstrzygnięcie między tymi chorobami jest możliwe dopiero po uwzględnieniu całego obrazu chorobowego, a nieraz wymaga dłuższej obserwacji. Z dychawicą sercową (asthma cardiale) ma dychawica oskrzelowa jako wspólny objaw napady silnej duszności pojawiającej się najczęściej w nocy i kończącej się kaszlem z wykrztuszaniem plwociny. Rozgranicza się te choroby na podstawie danych, które przytoczyłem. Dychawica z powodu zwężenia górnych dróg oddechowych (astbma stenoticum), np. głośni, ma charakter wdechowy, przy czym wydech jest swobodny, a utrudniony wdech odbywa się z syczącym szmerem (stridor). Jeżeli dychawica ta jest pochodzenia nerwowego, to pomiędzy napadami nie ma duszno ci, natomiast, jeżeli zwężenie jest organiczne, duszność jest stała, przy czym w razie zwężenia na wysokości krtani głos jest zmieniony, krtań wykonywa podczas oddychania duże ruchy, głowa jest odchylona ku tyłowi j już z odległości słyszy się podczas wdechu szmer ze zwężenia (stridor) w postaci świstu lub szmeru piłującego. W razie zwężenia dolnych dróg oddechowych stwierdza się objawy, które omówiłem w rozdziale o zwężeniu oskrzeli. W dychawicy histerycznej (asthma hystericum) klatka piersiowa wykonywa podczas napadu częste i powierzchowne ruchy wdechowe i wydechowe podobne do oddechu zgonionego psa. W czasie napadu nie ma sinicy ani nieprawidłowych objawów przedmiotowych w zakresie narządu oddechowego, natomiast stwierdza się różne inne objawy histeryczne, jak np. zniesienie odruchów rogówkowego, spojówkowego, gardłowego, przeczulicę skóry lub pasy znieczulenia, napadową czkawkę na tle kurczu przepony, napadowy śmiech lub płacz. [podobne: zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, postępy higieny i medycyny doświadczalnej, lamiwudyna ]

Powiązane tematy z artykułem: lamiwudyna postępy higieny i medycyny doświadczalnej zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych