Wapń wieńcowy jako predyktor zdarzeń wieńcowych w czterech grupach rasowych lub etnicznych cd

Korzystając z zautomatyzowanego ciśnieniomierza oscylometrycznego Dinamap Pro 1000 (Critikon), mierzyliśmy spoczynkowe ciśnienie krwi trzy razy z uczestnikiem w pozycji siedzącej. Centralne laboratorium (University of Vermont, Burlington) mierzyło poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL, triglicerydów, glukozy w osoczu i wysoce czułego białka C-reaktywnego w próbkach krwi uzyskanych po 12-godzinnym poście. Cukrzycę definiowano jako poziom glukozy w osoczu na czczo większy niż 140 mg na decylitr (7,8 mmol na litr) lub w historii leczenia cukrzycy. Wskaźnik masy ciała obliczono jako wagę w kilogramach podzieloną przez kwadrat wysokości w metrach. Rodzinną historię choroby niedokrwiennej serca uzyskano, pytając uczestników, czy jakikolwiek członek ich najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo i dzieci) miał śmiertelny lub niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, angioplastykę wieńcową lub operację pomostowania tętnic wieńcowych. Uczestnicy zostali sklasyfikowani jako obecni palacze papierosów, byli palacze lub osoby, które nigdy nie paliły. Kontynuacja
Zarejestrowaliśmy nowe zdarzenia sercowo-naczyniowe na medianę 3,9 roku (maksymalnie 5,3). W odstępach od 9 do 12 miesięcy ankieter kontaktował się telefonicznie z każdym uczestnikiem lub członkiem rodziny, aby uzyskać informacje na temat przyjęcia do szpitala, ambulatoryjnej diagnozy chorób sercowo-naczyniowych i zgonów. Aby zweryfikować zgłaszane przez siebie diagnozy, poprosiliśmy o kopie dokumentacji medycznej dla uczestników hospitalizowanych lub otrzymujących ambulatoryjną diagnozę choroby sercowo-naczyniowej. Uzyskaliśmy zapis 98% zgłoszonych zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z hospitalizacją. W przypadku uczestników, którzy zmarli z przyczyn sercowo-naczyniowych poza szpitalem, przeprowadziliśmy wywiady z najbliższymi krewnymi i zażądaliśmy kopii aktów zgonu.
Wyszkoleni pracownicy pobierali dane z dokumentacji medycznej, która informowała o możliwych zdarzeniach sercowo-naczyniowych. Dwóch lekarzy, którzy byli członkami komitetu ds. Oceny śmiertelności i zachorowalności MESA, niezależnie sklasyfikowało zdarzenia i wyznaczyło terminy ich występowania. Jeśli się nie zgodzili, pełna komisja dokonała ostatecznej klasyfikacji. Do celów tego badania zaklasyfikowano zawał mięśnia sercowego, zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca, określoną dławicę piersiową, następnie rewaskularyzację wieńcową, określoną dławicę nie następującą po rewaskularyzacji wieńcowej i prawdopodobną dławicę piersiową, po której następowała rewaskularyzacja wieńcowa jako choroba wieńcowa.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego opierało się na połączeniu objawów, wyników elektrokardiograficznych i poziomów biomarkerów sercowych. Wykorzystaliśmy zapisy szpitalne i wywiady rodzinne, aby ustalić, czy zgony były związane z chorobą niedokrwienną serca. Zgon uznano za związany z chorobą niedokrwienną serca, jeśli wystąpił w ciągu 28 dni po zawale mięśnia sercowego, jeśli uczestnik miał ból w klatce piersiowej w ciągu 72 godzin przed śmiercią lub jeśli uczestnik miał w przeszłości chorobę niedokrwienną serca i nie było wiadomo Nonatherosclerotic, noncardiac przyczyną śmierci. Orzecznicy ocenili dławicę jako określoną, prawdopodobną lub nieobecną na podstawie oceny klinicznej. Klasyfikacja określonej lub prawdopodobnej dusznicy bolesnej wymagała jasnej i konkretnej dokumentacji objawów różniących się od rozpoznania zawału mięśnia sercowego
[hasła pokrewne: długość szyjki macicy, ginekolog mosina, długość szyjki macicy w ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy długość szyjki macicy w ciąży ginekolog mosina