Wysokodawkowa dożylna terapia metyloprednizolonem w leczeniu bólu u dzieci i młodzieży z chorobą sierpowatą

Ostre bolesne epizody, często nazywane kryzysami naczyniowo-okluzyjnymi, są najczęstszym powikłaniem choroby sierpowatej i są częstym powodem wizyt w izbie przyjęć i przyjęciu do szpitala1-3. U niektórych pacjentów bolesne zdarzenia powodują znaczną utratę czasu ze szkoły lub pracy. Podstawą leczenia bolesnych epizodów jest hydratacja i podawanie środków przeciwbólowych, w tym środków opioidowych4-6. Podjęto wiele prób leczenia w celu zmniejszenia częstości występowania, nasilenia i czasu trwania bolesnych epizodów, ale żadna z nich nie zyskała powszechnej akceptacji w praktyce klinicznej7,8. Wiele cech tych epizodów bólu jest podobnych do tych często obserwowanych w procesach zapalnych, takich jak podwyższona temperatura ciała, miejscowy obrzęk, ciepło, rumień, leukocytoza i zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów. Ze względu na liczne przeciwzapalne działanie glukokortykoidów 9 postulowaliśmy, że podawanie dużych dawek kortykosteroidów we wczesnej fazie kryzysu okluzyjnego może zmniejszyć czas trwania lub nasilenie bólu. Aby przetestować tę hipotezę, podjęliśmy kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie wpływu dożylnego metyloprednizolonu u dzieci i młodzieży z sierpowatą chorobą, hospitalizowanych z silnym bólem.
Metody
Badana populacja
Pacjenci w wieku poniżej 21 lat, którzy mieli sierpowatą chorobę i byli obserwowani w kompleksowej klinice z powodu sierpowatości w Centrum Medycznym w Dallas, kwalifikowali się do badania, jeśli mieli ostry ból, który pozostawał ciężki pomimo leczenia w domu i na oddziale ratunkowym z płynami i środkami przeciwbólowymi. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli ból był obecny przez więcej niż cztery dni przed przyjęciem, jeśli zakażenie bakteryjne było silnie podejrzewane na podstawie badania klinicznego lub w przypadku ostrego zespołu klatki piersiowej (ból w klatce piersiowej w połączeniu z ostrym pulmonologicznym naciek, objawy niewydolności oddechowej lub oba). Gorączka nie była powodem wykluczenia. Protokół badania został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję recenzyjną University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów zapisanych pacjentów.
Protokół badania i opieka nad pacjentem
Po przyjęciu do szpitala pacjenci zostali losowo przydzieleni w sposób podwójnie ślepy, aby otrzymać badany lek lub placebo. Uszczelnione, nieprzejrzyste koperty zostały ułożone w generowanej komputerowo kolejności losowej i otwierane sekwencyjnie przez farmaceutę w celu określenia przypisań pacjentów do leczenia. Leczenie składało się z dwóch dawek soli fizjologicznej placebo lub metyloprednizolonu w dawce 15 mg na kilogram masy ciała (maksymalnie 1000 mg), podawanej dożylnie przez okres 30 minut. Leki zostały przygotowane przez farmaceutę, zapakowane identycznie i dostarczone oznaczone jako badane leki do łóżka, tak, że opiekunowie nie byli świadomi zadań leczenia pacjentów. Pierwszą dawkę podano tak szybko jak to możliwe po przyjęciu, a drugą 24 godziny później. Pacjenci byli umieszczani na monitorach serca i otrzymywali dożylne płyny (5% dekstroza z 0,45% roztworem soli) przy częstości leczenia
[hasła pokrewne: długość szyjki macicy w ciąży, długość szyjki macicy przed porodem, zwężenie tchawicy ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy przed porodem długość szyjki macicy w ciąży zwężenie tchawicy